A VEVŐ TÁJÉKOZTATÁSA A TÁVKÖZLÉS ÚTJÁN LEADOTT MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL

 

Fizetési módok

Az Ügyfél a megrendelt áru ellenértékét a következő képpen tudja rendezni:
Banki átutalással a 12025000-01888290-00100005 Giro számú forint bankszámlára.

 

A szerződéstől való elállás joga

A fogyasztónak minősülő Ügyfélnek joga van az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől az alábbi e-mail címre küldött megfelelő írásbeli nyilatkozattal: info@tlclepcso.hu vagy az Eladó az értékesítési dokumentumon (nyugta, áfás számla) feltüntetett címére küldött ajánlott postai levélben.
A fent említett jog olyan vállalkozókra is vonatkozik, akik az árut üzleti tevékenységükhöz nem kapcsolódó célból vásárolják.
A szerződéstől való elállás esetén az Ügyfél köteles az árut az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni eredeti csomagolásban, rendszerezett formában. Az áru Eladónak történő visszaküldésének költségeit az Ügyfél viseli.
Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfélnek az adásvételi szerződéstől való elállásától számított 14 napon belül visszatéríti az áru vételárát.
Az Eladó a fizetést az Ügyfél által megadott bankszámlára téríti vissza.
Az Ügyfél elállási joga kizárt, ha az adásvételi szerződés tárgya nem előre gyártott, az Ügyfél specifikációi szerint gyártott vagy az Ügyfél egyéni igényeinek kielégítésére szolgáló termék.
 

Jótállás

Az árukra a gyártó garanciát vállal.
A jótállási időre vonatkozó valamennyi információ az áru leírásában található.

 

Reklamációk

Az Eladó a fogyasztóval szemben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseiben meghatározott mértékben felel, ha a termék fizikai vagy jogi hibával rendelkezik (kellékszavatosság). A fenti jog olyan vállalkozókra is vonatkozik, akik az árut nem üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó célból vásárolják.
    Ha a termék fizikai vagy jogi hibával rendelkezik, az Ügyfélnek joga van reklamációt benyújtani.
    Az Ügyfél a saját választása szerinti reklamációt az alábbiak szerint nyújthatja be:
  1. a) szóban az Eladó telephelyén,
  2. b) e-mailben a következő címre küldött e-mailben: info@tlclepcso.hu
  3. c) az Eladó székhelyének címére küldött ajánlott postai levélben.
A reklamációnak tartalmaznia kell a termék hibájának leírását (fotóit), a termék megvásárlásának időpontját, a hiba megállapításának időpontját és a hiba elhárítására vonatkozó kérést.
Az Ügyfélnek – amennyiben ez nem sérti az adásvételi szerződésben vagy jogszabályokban foglalt jogait – a hibás terméket indokolatlan késedelem nélkül át kell adnia az Eladónak, hogy az Eladó megvizsgálhassa a terméket, és a reklamáció elbírálása érdekében megtehesse az egyéb jelzett intézkedéseket.
Az Eladó vállalja, hogy a reklamációt annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül megvizsgálja. A panasz elbírálásának módjáról az Ügyfelet e-mailben vagy írásban, ajánlott levélben tájékoztatja.
A panasz elutasító elbírálása vagy az Ügyfél érdekeinek megsértése esetén az Ügyfél igénybe veheti a peren kívüli panaszt és az igényérvényesítés olyan módszereit, mint a közvetítés vagy a választott bíróság. A fentiek ellenére a fogyasztónak minősülő Ügyfél segítséget kérhet a Magyar Fogyasztóvédelmi Hivataltól. Az ezzel kapcsolatos információk a Versenyhivatal és a Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján érhetők el: www.gvh.hu.
Az Eladó tájékoztatja továbbá, hogy a fogyasztó és az Eladó között létrejött online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezésére uniós szinten van lehetőség az ODR Platform segítségével, amely az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete hatálya alá tartozó viták bíróságon kívüli rendezését igénylő fogyasztók és vállalkozók számára egy hozzáférési pont. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen működő ODR-platform egy interaktív weboldal, amely elektronikusan és ingyenesen elérhető valamennyi hivatalos nyelven az Unió intézményeiben.
 

Szállítási költségek

A szállítási költségek egyedileg kerülnek kalkulálásra a megrendelt, összeállított termék elemszámának, súlyának és méretének függvényében.

Írjon nekünk

egyéb információ

egyéb információ

kövess minket